Aanmelden voor DENISE

to ENGLISH page 

VOORTGEZET ONDERWIJS (VO)

DENISE VO is er voor leerlingen van 12 tot 18 jaar.

Leerlingen van buiten Nederland die geen Nederlands spreken (zgn. Nieuwkomers) starten in Groep 0. Hier wordt een begin gemaakt met het leren vande taal en door middel van het doen van enkele testen leren we de student kennen en kunnen zo het beste vervolg kiezen. Dit kan zijn DENISE (MAVO/HAVO/VWO/IB) of het Mundus College (VMBO-BK). Groep 0 is gesitueerd op het Mundus College.

Verzoek tot inschrijving nieuwkomers VO

Leerlingen die al in Nederland wonen en hier op school gezeten hebben kunnen zich aanmelden met:

Verzoek tot inschrijving VO

U kunt de formulieren mailen naar info@denise.espritscholen.nlBASISSCHOOL (PO)

DENISE PO is er voor leerlingen van 4 tot 12 jaar. 

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Sinds enkele jaren zijn bijna alle basisscholen in Amsterdam overgegaan op een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid. Dit betekent dat het aanmelden voor de basisschool en het toedelen van de plaatsen op alle deelnemende scholen volgens dezelfde regels gebeurt.
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingbeleid.

U kunt uw kind aanmelden door dit aanmeldformulier voor de basisschool te mailen naar info@denise.espritscholen.nl

Inleverdata voor het aanmeldformulier
De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

 • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2013: 1 november 2016
 • kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2013: 2 maart 2017
 • kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2014: 1 juni 2017
 • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2014: 2 november 2017
 • Aansluitend aan de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, een plaatsing van alle aangemelde kinderen geautomatiseerd verricht. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats. Het doel is kinderen een plek te geven op de hoogst mogelijke school van voorkeur.  Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst. Wanneer er op DENISE meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in de door u opgegeven volgorde van scholen. Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Wanneer uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen. Bij de plaatsing worden in volgorde de volgende voorrangsregels toegepast: 

  1. Op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt, zit er een ouder broertje of zusje op de school van eerste voorkeur.
  2. Kinderen met DENISE op de eerste plaats buiten het postcodegebied hebben voorrang op leerlingen binnen het postcodegebied met DENISE op plaats 2 of lager.

  Meer informatie
  Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020-251 8006 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl

 

Aanmelden groepen 2 t/m 8:
Heeft u een kind ouder dan 4 jaar kunt een verzoek tot inschrijving indienen. Weest u zich er van bewust dat DENISE een wachtlijst heeft en dat geen rechten ontleent kunnen worden aan het inzenden van dit formulier.

Verzoek tot inschrijving PO

U kunt de formulieren mailen naar info@denise.espritscholen.nl