Voortgezet onderwijs - Middle School

Voortgezet onderwijs
De middelbare school van DENISE begint bij groep 9. Daar gaan we door waar we bij groep 8 gebleven zijn. Tot en met groep 11 (onderbouw) blijven leerlingen van alle niveau's bij elkaar in de groep en volgen het International Middle Years Curriculum.

Na groep 11 kunnen leerlingen kiezen om hun diploma te halen op een regulier Nederlandse MAVO, HAVO of VWO school of via groep 12 door te stromen in het Diploma Program van het International Baccalaureate.