Aanmelden

to ENGLISH page 

BASIS EN VOORTGEZET ONDERWIJS

Aanmelden bij DENISE kan voor alle leerlingen van 4 tot 18 jaar. Kinderen jonger dan 4 jaar gaan via het stedelijk toelatingsbeleid (zie hieronder).

Wilt u een verzoek tot registratie van uw zoon/dochter van 4 jaar of ouder doen, stuur dan een mail naar admin@denise.espritscholen.nl. Graag ontvangen we in deze mail alvast de motivatie om van school te wisselen, huidige klas/groep, huidige leerniveau/type onderwijs. 

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN PRIMAIR ONDERWIJS 2021-2022:

- In verband met zeer beperkt aantal beschikbare plekken en een lange wachtlijst, worden er voorlopig geen informatiebijeenkomsten gepland. 

INFORMATIE BIJEENKOMSTEN VOORTGEZET ONDERWIJS 2021-2022:

- Nog geen informatiebijeenkomsten gepland.

NIEUWKOMERS 

Kinderen vanaf 12 jaar die geen Nederlands spreken (nieuwkomers) worden geplaatst in onze aanmeldgroep (groep 0), waar hun taal-, reken en leerniveau wordt bepaald.

Groep 0 is een samenwerking met het Mundus College en de lessen vinden plaats op het Mundus College.

Aanmeldingsformulier Nieuwkomers klas

BASISONDERWIJS GROEP 1

Aanmelden bij DENISE voor leerlingen van jonger dan 4 jaar gaat via het Stedelijk toelatingsbeleid.

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het registreren en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze. Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de Gemeente Amsterdam het voorkeursformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid. 

U kunt uw kind aanmelden door dit aanmeldformulier voor de basisschool te mailen naar admin@denise.espritscholen.nl

Inleverdata voor het aanmeldformulier
De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

  • kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2018: 3 maart 2022
  • kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2019: 2 juni 2022
  • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2019: 3 november 2022

Aansluitend aan de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, een plaatsing van alle aangemelde kinderen geautomatiseerd verricht. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats. Het doel is kinderen een plek te geven op de hoogst mogelijke school van voorkeur. Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst. Wanneer er op DENISE meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in de door u opgegeven volgorde van scholen. Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Wanneer uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen. Bij de plaatsing worden in volgorde de volgende voorrangsregels toegepast:

  1. Op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt, zit er een ouder broertje of zusje op de school van eerste voorkeur.
  2. Kinderen met DENISE op de eerste plaats buiten het postcodegebied hebben voorrang op leerlingen binnen het postcodegebied met DENISE op plaats 2 of lager.

Meer informatie
Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020-7163801 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl