Aanmelden

to ENGLISH page 


BASIS EN VOORTGEZET ONDERWIJS

Aanmelden bij DENISE kan voor alle leerlingen van 4 tot 18 jaar. Kinderen jonger dan 4 jaar gaan via het stedelijk toelatingsbeleid (zie hieronder). Wil u een verzoek doen tot inschrijving, vul dan het betreffende aanmeldingsformulier in en stuur deze getekend terug naar info@denise.espritscholen.nl. Binnen 7 werkdagen ontvangt u een reactie. 

AANMELDEN INFORMATIEBIJEENKOMSTEN PRIMAIR ONDERWIJS 2019-2020:

- 3 oktober 2019 - 9.00 uur

- 16 januari 2020 - 9.00 uur 

- 5 maart 2020 - 9.00 uur

- 7 mei 2020 - 9.00 uur 

AANMELDEN INFORMATIE BIJEENKOMSTEN VOORTGEZET ONDERWIJS 2019-2020:

- 16 oktober 2019 - 14.00 uur

- 6 november 2019 - 14.00 uur

- 27 november 2019 - 14.00 uur

- 15 januari 2020 - 14.00 uur

- 29 januari 2020 - 14.00 uur

 

Aanmeldformulieren

Aanmeldingsformulier Voortgezet Onderwijs

Aanmeldingsformulier Basisonderwijs

 

NIEUWKOMERS 

Kinderen vanaf 12 jaar die geen Nederlands spreken (nieuwkomers) worden geplaatst in onze aanmeldgroep (groep 0), waar hun taal-, reken en leerniveau wordt bepaald.

Groep 0 is een samenwerking met het Mundus College en de lessen vinden plaats op het Mundus College.

Aanmeldingsformulier Nieuwkomers klas


BASISONDERWIJS GROEP 1


Aanmelden bij DENISE voor leerlingen van jonger dan 4 jaar gaan via het Stedelijk toelatingsbeleid.

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Sinds enkele jaren zijn bijna alle basisscholen in Amsterdam overgegaan op een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid. Dit betekent dat het aanmelden voor de basisschool en het toedelen van de plaatsen op alle deelnemende scholen volgens dezelfde regels gebeurt.Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de Gemeente Amsterdam het aanmeldformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid.

U kunt uw kind aanmelden door dit aanmeldformulier voor de basisschool te mailen naar info@denise.espritscholen.nl

Inleverdata voor het aanmeldformulier
De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

  • kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2015: 6 maart 2019
  • kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2016: 5 juni 2019
  • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2016: 1 november 2019

Aansluitend aan de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, een plaatsing van alle aangemelde kinderen geautomatiseerd verricht. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats. Het doel is kinderen een plek te geven op de hoogst mogelijke school van voorkeur. Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst. Wanneer er op DENISE meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in de door u opgegeven volgorde van scholen. Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Wanneer uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen. Bij de plaatsing worden in volgorde de volgende voorrangsregels toegepast:

  1. Op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt, zit er een ouder broertje of zusje op de school van eerste voorkeur.
  2. Kinderen met DENISE op de eerste plaats buiten het postcodegebied hebben voorrang op leerlingen binnen het postcodegebied met DENISE op plaats 2 of lager.
     

 

Meer informatie
Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020-251 8006 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl