Aanmelden

Aanmelden bij DENISE

to ENGLISH page 

Wilt u uw kind aanmelden bij DENISE? Er zijn verschillende mogelijkheden, u vindt ze op deze pagina. 

Goed om te weten:

 • DENISE is een tweetalige (Nederlands en Engels) internationale school;

 • leerlingen die nieuw zijn in Nederland leren bij ons op school Nederlands;

 • we nemen kinderen aan tussen de leeftijd van 4 jaar tot bijna 18 jaar;

 • DENISE is een school waar ieder moment van het jaar leerlingen kunnen in-, door- en uitstromen;

 • lees onze admission policy en schoolgids voordat u registreert bij DENISE;

 • de ouderbijdrage is 225 euro per jaar (exclusief enkele bijkomende kosten).

 

Heeft u een vraag en vindt u uw antwoord niet op onze website? Stuur dan een e-mail naar admin@denise.espritscholen.nl. Uw vraag wordt zo snel mogelijk beantwoord. 

 

DENISE PO: basisonderwijs

- Informatiesessies
- Uw kind is jonger dan 4 jaar
- Uw kind is tussen 4 en 12 jaar

DENISE VO: voortgezet onderwijs

- Informatiesessies
- Uw kind wil na groep 8 naar DENISE
- Uw kind zit al in Nederland op het VO
- Uw kind is nieuw in Nederland

 

 

 

 

DENISE PO: basisonderwijs

 

 

Informatiesessies live op school: 

- Donderdag 16 februari 2023 - 9.30 uur - Meld u aan via deze link

- Donderdag 25 mei 2023 - 9.30 uur - Meld u aan via deze link

- Donderdag 26 oktober 2023 - 9.30 uur - Meld u aan via deze link

 

Uw kind is jonger dan 4 jaar

 

Aanmelden voor leerlingen die jonger dan 4 jaar zijn, gaat via het Stedelijk Toelatingsbeleid.

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het registreren en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze. Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de Gemeente Amsterdam het voorkeursformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid. Meer informatie vindt u op de website van de Gemeente Amsterdam

 

De uiterste data voor het inleveren van het voorkeursformulier zijn voor:

 • kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2019: 9 maart 2023

 • kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2020: 1 juni 2023

 • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2020: 2 november 2023

U kunt uw kind aanmelden door dit voorkeursformulier voor de basisschool te e-mailen naar admin@denise.espritscholen.nl

 

Uw kind is tussen 4 en 12 jaar

Om te registreren (voor de wachtlijst) voor ons basisonderwijs stuurt u een e-mail naar admin@denise.espritscholen.nl

Geef in de e-mail de volgende informatie:

 • naam en geboortedatum van uw kind

 • op welke school en in welke groep zit uw kind nu of wanneer komt uw kind naar Nederland?

 • korte motivatie 

 

U ontvangt van ons een antwoord met een link naar een online registratieformulier (voor de wachtlijst). 

 

DENISE VO: voortgezet onderwijs

 

Goed om te weten over DENISE VO:

 • voor leerlingen aan met een leeftijd van 12 tot (bijna) 18 jaar;.

 • de brugklas duurt drie jaar (groep 9, 10 en 11);

 • we bieden VMBO-TL, HAVO en IB (International Baccalaureate) 

 • het vak Nederlands is verplicht; als uw kind de Nederlandse taal nog niet volledig beheerst kan het instromen in één van onze taalklassen;

 • ons IB diplomaprogramma is volledig in het Engels, Nederlands is verplicht vak;

 • er is een speciale aandacht voor nieuwkomers of leerlingen met een taalachterstand.

 

Informatiesessies

 

Voor leerlingen uit het buitenland: 

- Dinsdag 6 december 2022 - 14.00 uur - deelnemen via deze link

- Dinsdag 31 januari 2023 - 14.00 uur - deelnemen via deze link

 

Voor groep 8 leerlingen: kijk op deze pagina.

 

Uw kind wil na groep 8 naar DENISE

 

Aanmelden voor groep 9 bij DENISE gaat via het centrale loting- en matchingsysteem van de Gemeente Amsterdam, meer informatie vindt u op https://keuzegidsamsterdam.nl/.

Aanmelding verloopt via de basisschool en vragen hierover stelt u aan de groep 8 leerkracht van uw kind. 

Zie ook onze pagina voor groep 8 leerlingen. 

 

Uw kind zit al in Nederland op het VO

 

Voor leerlingen die voor zij-instroom in aanmerking willen komen verwijzen wij u naar onze admission policy, hierin vindt u welke voorwaarden er zijn om toegelaten te worden. 

Om te registreren (voor de wachtlijst) voor ons voortgezet onderwijs stuurt u een e-mail naar admin@denise.espritscholen.nl.

 

Geef in de e-mail de volgende informatie;

 • naam en geboortedatum van uw kind

 • op welke school, opleiding en niveau zit uw kind nu?

 • korte motivatie

 

U ontvangt in een antwoord een link naar een online registratieformulier (voor de wachtlijst) en wij zullen u vragen de meest recente rapporten of verslagen aan ons te sturen.

 

Uw kind is nieuw in Nederland 

 

Als uw kind de Nederlandse taal niet of weinig beheerst en nieuw is in Nederland (of langer dan twee jaar buiten Nederland heeft gewoond), komt uw kind in aanmerking voor ons nieuwkomersprogramma (i.s.m. Mundus College).
In het nieuwkomersprogramma leert uw kind de eerste basis van de Nederlandse taal en worden het leerniveau en de leermogelijkheden bepaald. Op basis van deze uitkomsten wordt uw kind dan geplaatst op het Mundus College (VMBO-B/K en praktijkonderwijs) of op DENISE (vanaf VMBO-TL t/m IB).

 

Goed om te weten:

 • leeftijd bij aankomst in Nederland is tussen 12 en 17 jaar en 10 maanden;

 • aanmelden is mogelijk zodra de aankomstdatum in Nederland definitief is;

 • ongeveer 3-4 weken na aankomst in Nederlands kan de leerling starten, dit is afhankelijk van het aantal aangemelde leerlingen en vakanties;

 • geen vaste startdatum, het is een doorlopend programma, leerlingen stromen in en uit;

 • het programma is tijdelijk en duurt ongeveer 4 - 8 weken;

 • het vak Nederlands is verplicht; als uw kind de Nederlandse taal nog niet volledig beheerst stroomt het dus eerst in in één van onze taalklassen en kan het daarna doorstromen naar een reguliere tweetalige VO klas; .

 • wij bemiddelen en voorzien niet in woonfaciliteiten en kunnen niet van dienst zijn bij het aanvragen van een visum.

 

Om te registreren voor de nieuwkomersgroep stuurt u een e-mail naar admin@denise.espritscholen.nl.

 

Geef in de e-mail de volgende informatie:

 • naam en geboortedatum van uw kind

 • waar verblijft uw kind momenteel en wanneer komt hij/zij naar Nederland

 • korte motivatie of achtergrondinformatie

 

U ontvangt in een antwoord een link naar het registratieformulier voor de nieuwkomersgroep en extra inhoudelijke informatie.

 

Heeft u een vraag en vindt u uw antwoord niet op onze website? Stuur dan een e-mail naar admin@denise.espritscholen.nl. Uw vraag wordt zo snel mogelijk beantwoord.