AANMELDEN BRUGKLAS

Een internationale brugklasThe international brugklas

De Nieuwe Internationale School Esprit is een school speciaal voor alle internationale Amsterdammers. In groep 9 beginnen we met het eerste jaar van het International Middle Years Curriculum. Dit is een oorspronkelijk engelstalig programma (http://www.greatlearning.com/imyc/dat wij tweetalig aanbieden (Engels/Nederlands). Daarmee heb je de mogelijkheid om na drie jaar naar de bovenbouw van het regulier onderwijs te gaan of na vier jaar naar het International Baccalaureate (IB).

Op dit moment heeft DENISE nog geen diploma-programma. Vanaf schooljaar 2016-2017 zal gestart worden met een maatwerk diploma-programma voor Mavo, Havo en Vwo. Daarnaast start DENISE in oktober 2015 met accreditatie voor IB-DP en IB-CP. Voor leerlingen die komend schooljaar starten in groep 9 zal de mogelijkheid zijn om het IB diploma te behalen. 

De Nieuwe Internationale School Esprit is a school especially for all international inhabitants of Amsterdam. In group 9 we start with the  International Middle Years Curriculum (http://www.greatlearning.com/imyc/). We offer this curriculum bilingual in Dutch and English.  After three (or four) years you will be able to enter a IB-program (DP or CP) or a Dutch MAVO/HAVO or VWO diploma program (year four) .

At this time we do not have a Diploma Program. Starting schoolyear 2016-2017 we will work with a tailor-made diploma Mavo, Havo en Vwo. Moreover we will start our accreditation for IB-DP and IB-CP in oktober 2015. Therefore students who will start in group 9 will be able to finish their IB diploma.

In schooljaar 2016-2017 worden leerlingen geplaatst door middel van het Matching- en Plaatsingssysteem van de Gemeente. Hier volgt spoedig meer informatie over. In schoolyear 2016-2017 we are going to follow the Kernprocedure. Students will be placed through a lottery system. More information will be published soon. 

 Still some questions? Find our FAQ's here, or email at info@denise.espritscholen.nl