Basisschool - Primary School

Basisschool
De basisschool van DENISE is geheel tweetalig. Het doel van het Dual Language Programme (Tweetalig Programma) is om kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan te bieden in het Nederlands en Engels. Onderwijs dat recht doet aan de achtergrond en kenmerken van onze leerlingenpopulatie, op basis van het International Primary Curriculum (IPC) én het reguliere Nederlandse curriculum.

DENISE staat open voor zowel Nederlandse als Internationale leerlingen. Een groot deel van de leerlingen spreekt van huis uit Nederlands of Engels, maar zijn er ook leerlingen een van beide talen of allebei de talen niet of nauwelijks spreken. Voor al deze leerlingen is plaats op DENISE.

In het primair onderwijs op DENISE krijgt de leerling les in het Nederlands en in het Engels. De verhouding is ongeveer 60/40.

Om de taalverwerving van de leerlingen en de flexibiliteit van het programma te waarborgen, is er taalondersteuning in de vorm van taalassistenten. Op deze manier is differentiatie mogelijk en kunnen leerlingen op maat geholpen en begeleid worden.

Er wordt zowel in het Nederlands als in het Engels lesgegeven. Dat gebeurt door middel van teamteaching. Feitelijk zijn twee leerkrachten (Nederlands en Engels) én twee taalassistenten (Nederlands en Engels) gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijs in een groep. Daarnaast zijn diverse vakdocenten betrokken bij de groep voor kunstvakken en sport. 

 

Het International Primary Curriculum (IPC)

Het IPC is oorspronkelijk bedacht door Fieldwork Education in samenwerking met de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland. Het curriculum is samen met de grondleggers verder ontwikkeld voor en door een groep van veertien Nederlandse en internationale scholen over de hele wereld. Deze groep wilde naast een curriculum gericht op leren ook kunnen inspelen op een steeds kleiner wordende wereld. Op dit moment wordt op meer dan 1000 scholen in 65 landen met het IPC gewerkt. Scholen die met het curriculum werken vormen een levendige, globale gemeenschap van lidscholen. Scholen leren van en met elkaar. 

Het curriculum bestaat uit meer dan 80 verschillende thematische units (levels) die ieder 4 tot 8 weken duren. Deze bevatten stimulerende en attractieve onderwerpen als Schatten, Het Regenwoud, Een missie naar Mars, Chocolade, Gezondheid en Fitheid, De Olympische spelen en Nieuws maken. Het curriculum heeft een doorgaande leerlijn van groep l tot en met 8. De zaakvakken worden in onderlinge samenhang aangeboden.Tegelijkertijd worden links gelegd naar taal en rekenen. Elke unit garandeert een structuur waarbij duidelijke leeropbrengsten benoemd worden.

Het IPC heeft de afgelopen jaren bewezen een curriculum te zijn dat werkt als een stimulans voor het leren van kinderen. 

De basis voor de planning van onze IPC thema's zijn de leerdoelen die wij willen bereiken en die gevraagd worden van een Nederlandse school. Hierdoor ontstaat een gebalanceerd programma dat voldoet aan zowel de ambities van de school in de internationale context als de eisen die worden gesteld binnen het Nederlandse onderwijssysteem.