Career Programme

Groep 15, 16, 17 en 18

Leerlingen die instromen vanaf 15 jaar kunnen instromen in groep 15, 16 of 17. Hier volgen zij het Career Program dat leerlingen met in een individuele traject voorbereidt op een overstap naar regulier onderwijs of volwassenenonderwijs. Dat kan MAVO, HAVO of VWO zijn of een route richting MBO. Afhankelijk van leeftijd, niveau en onderwijsverleden wordt in een persoonlijk Student Career Plan met leerling en ouders afgesproken wat het einddoel voor het schooljaar is en wat er moet gebeuren om daar te komen. Leerlingen kiezen een Maatschappij- of een Natuurstroom en richten zo hun vakkenpakket tot een haalbaar programma. Per vak wordt een plan gemaakt met haalbare doelen. Elke zes weken wordt geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd. Een dag in de week staat geheel in het teken van Loopbaanoriëntatie en persoonlijke ontwikkeling.