Documents

Schoolgids 2019-2020

Onderwijsmanifest


DOCUMENTEN SCHOOLBELEID

1. Toelatingsbeleid policy

2. Toetsbeleid

3. Taalbeleid

4. Schoolontdersteuningsprofiel (zorgplan)

5. Academic Honesty policySCHOOL PROTOCOLS

1. Communicatieprotocol

2. Anti-pestbeleid

3. Academic Honesty Guidebook ONDERWIJS

1. Toelichting bij verslag (rapport)

2. Examenreglement

3. PTA

4. FAQ about the IB program

 

 

MELDCODE

Om adequater in te kunnen grijpen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling, is iedere school verplicht om een Meldcode te hebben.

Daarnaast bestaat de Meldplicht op scholen om seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs tegen te gaan.

Op de website van Esprit Scholen (Meldcode & Meldplicht) is beschreven wat de Meldcode en de Meldplicht inhouden. Een detailleerde beschijving staat hier