Wie zijn wij?

De Nieuwe Internationale School Esprit is een school voor leerlingen van alle nationaliteiten die onze doelstellingen onderschrijven. Omdat we nog niet zo groot zijn krijgen leerlingen die nog geen Nederlands spreken voorrang. Veel van onze leerlingen komen rechtstreeks uit het buitenland en leren bij ons Nederlands. De leerroute hangt af van de leeftijd en de onderwijsachtergrond van iedere individuele leerling.

Basisschool
Leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 11 jaar stromen direct in onze Primary afdeling. Het IPC programma wordt tweetalig aangeboden (Engels en Nederlands). Literacy en Numeracy (Taal en Rekenen) wordt vanuit het Engels aangeboden en later wordt het Nederlands daaraan toegevoegd.

Voortgezet onderwijs
In groep 9 beginnen we met het eerste jaar van het International Middle Years Curriculum. Dit is een oorspronkelijk Engelstalig programma (http://www.greatlearning.com/imyc/) dat wij tweetalig aanbieden (Engels/Nederlands). Daarmee heb je de mogelijkheid om na drie jaar naar de bovenbouw van het regulier onderwijs te gaan of na vier jaar naar een internationaal diploma programma).

Internationale Schakelklassen
Leerlingen van 12 jaar en ouder die nog geen Nederlands of Engels spreken beginnen in een intakegroep. Deze groep organiseren wij samen met het Mundus College en is ook gevestigd op het Mundus. Na een kennismakingsperiode wordt een leerling geplaatst in een taalgroep op Mundus of op DENISE. Dit is afhankelijk van het niveau en uitstroomprofiel. In de taalklas leer je het Nederlands dat je nodig hebt om door te stromen naar een reguliere groep. Afhankelijk van het uitstroomprofiel van de leerling, dat wordt afgeleid van de leeftijd en capaciteiten, wordt de leerling geplaatst in een IMYC-groep of een doorstroomprogramma