DENISE heeft een driejarige brugperiode: Groep 9, 10 en 11. Na Groep 11 ga je verder in het MAVO-, HAVO- of IB Diploma Programma.
Het aanmeldformulier voor DENISE vind je hier.

ADRES DENISE-VO 
Piet Mondriaanstraat 140
1061 TT  Amsterdam
020-4802700
info@denise.espritscholen.nl

Link naar informatiefolder 

Contactpersonen (bereikbaar via info@denise.espritscholen.nl):

Brugklascoördinator:

Mw. Liselotte Sieffers

Curriculum Coördinator:

Mw. Maria Couprie

Teamleider:

Mw. Jo Hooiveld

Conrector: Dhr. Luc Sluijsmans
   
Rector: Dhr. L.J. Veldhuyzen
   

Schooltijden:
1e uur: 8.30 uur
2e uur: 9.20 uur
Pauze: 10.10 uur
3e uur: 10.30 uur
4e uur: 11.20 uur
Mentoruur/Assembly: 12.10 uur
Pauze: 12.30 uur
6e uur: 13.00 uur
7e uur: 13.50 uur
Pauze: 14.40 uur
8e uur: 14.50 uur
9e uur: 15.40 uur
16.30 uur: closing

Vrijwillige ouderbijdrage

   

1. Curriculum

€   75  

2. Service

€   25  

3. Activiteiten

€   65  

4. Schoolkamp

€ 195  

TOTAAL

€ 360  

-  Op DENISE werken we met iPads. Leerlingen brengen deze zelf mee. Wanneer dit onhaalbaar is kunnen leerlingen een iPad in bruikleen krijgen. Hiervoor wordt een borg van € 100 gevraagd.

En verder:

  • Op DENISE werken met een driejarige brugperiode: Groep 9, 10 en 11. Na Groep 11 ga je verder in het MAVO-, HAVO- of IB Diploma Programma. 

  • Alle leerlingen die zich aanmelden krijgen een intake gesprek en een drempeltoets. Op basis daarvan bepalen we definitief of DENISE voor de leerling de beste school is en welke begeleiding hierbij nodig is.

  • In september gaan alle leerlingen van DENISE op schoolkamp. Dit vormt een verplicht onderdeel van het curriculum.