DENISE heeft een driejarige brugperiode: Groep 9, 10 en 11. Na Groep 11 ga je verder in het MAVO-, HAVO- of IB Diploma Programma.
Het aanmeldformulier voor DENISE vind je hier.

We hebben geen OPEN DAG.
Belangstellenden kunnen  zich door middel van een mail inschrijven voor een informatiemiddag via info@denise.espritscholen.nl

ADRES DENISE-VO tot 30 april 2019
Pieter de Hoochstraat 78
1071 EJ  Amsterdam
020-4802700
info@denise.espritscholen.nl

ADRES DENISE-VO vanaf 1 mei 2019
Piet Mondriaanstraat 140
1061 TT  Amsterdam
020-4802700
info@denise.espritscholen.nl

Link naar informatiefolder 

Contactpersonen (bereikbaar via info@denise.espritscholen.nl):

Brugklascoördinator:

Mw. Liselotte Sieffers

Curriculum Coördinator:

Mw. Maria Couprie

Teamleider VO :

Dhr. Luc Sluijsmans

Rector: Dhr. L.J. Veldhuyzen

Schooltijden:
8.15 Mentorles
8.40 1e lesuur
9.30 minipauze
9.40 2e lesuur
10.30 3e lesuur
11.20 pauze
11.40 4e lesuur
12.30 5e lesuur
13.20 pauze
13.50 6e lesuur
14.40 7e lesuur
15.30 Einde lesdag

 

Vrijwillige ouderbijdrage

   

1. Curriculum

€   75  

2. Service

€   25  

3. Activiteiten

€   65  

4. Schoolkamp

€ 165  

TOTAAL

€ 330  

-  Op DENISE werken we met iPads. Leerlingen brengen deze zelf mee. Wanneer dit onhaalbaar is kunnen leerlingen een iPad in bruikleen krijgen. Hiervoor wordt een borg van € 100 gevraagd.

En verder:

  • Op DENISE werken met een driejarige brugperiode: Groep 9, 10 en 11. Na Groep 11 ga je verder in het MAVO-, HAVO- of IB Diploma Programma. We hebben in 2019-2020 drie groepen 9, waarvan één bijna geheel gevuld is met onze eigen Groep 8 leerlingen. Via de kernprocedure hebben wij plek voor ca. 40 leerlingen.

  • Alle leerlingen die zich aanmelden krijgen een intake gesprek en een drempeltoets. Op basis daarvan bepalen we definitief of DENISE voor de leerling de beste school is en welke begeleiding hierbij nodig is.

  • In september gaan alle leerlingen van DENISE op schoolkamp. Dit vormt een verplicht onderdeel van het curriculum.