Voor schooljaar 2018-2019 doet DENISE mee met de kernprocedure. Leerlingen die in groep 8 zitten kunnen DENISE op hun voorkeurslijst zetten met een VMBO-T, HAVO of VWO advies. Het aanmeldformulier voor DENISE vind je hier.
Op DENISE werken met een driejarige brugperiode: Groep 9, 10 en 11. Na Groep 11 ga je verder in het MAVO-, HAVO- of IB Diploma Programma. We hebben in 2017-2018 twee groepen 9, waarvan één bijna geheel gevuld is met onze eigen Groep 8 leerlingen. Via de kernprocedure hebben wij plek voor ca. 20 leerlingen.

AANMELDPROCEDURE BRUGKLAS 2018/2019

De aanmeldprocedure voor leerlingen die in de zomervakantie 2018 de overstap maken van de basisschool naar de middelbare school is voor alle Amsterdams scholen hetzelfde. Ook dit jaar verloopt de aanmelding weer volgens de procedure loting & matching. Op grond van het basisschoolbesluit meldt de leerling zich aan voor minimaal 6 Vmbo scholen (Vmbo) of minimaal 12 Havo of Vwo scholen. Uiteraard alleen voor scholen met overeenkomstige niveau om plaatsing te garanderen.

AANMELDEN BIJ SCHOOL EERSTE KEUZE

Van maandag 5 maart tot en met vrijdag 16 maart kunnen leerlingen zich aanmelden bij de school waar zij het liefst naartoe willen en die zij dus op nummer 1 van de voorkeurslijst hebben gezet.

Is DENISE de school van eerste voorkeur, dan bent u welkom vanaf maandag 5 maart 2018 tot en met vrijdag 16 maart 2018 in ons schoolgebouw aan Pieter de Hoochstraat 78 om uw inschrijving te regelen.
Kom bij voorkeur langs op maandag, dinsdag of woensdag tussen 08.30 en 15.30 uur. U kunt zich melden aan de receptie.

Neem bij de aanmelding het door de basisschool verstrekte basisschoolbesluit, de ondertekende voorkeurslijst en het paspoort van de leerling mee.

Wij zorgen dan dat de voorkeurslijst van uw zoon/dochter in het Amsterdamse aanmeldsysteem wordt ingevoerd. De aanmeldprocedure sluit op 16 maart 2018 om 16.00 uur.


HET AMSTERDAMSE LOTING- EN MATCHINGSYSTEEM

De Amsterdamse procedure voor loting en matching werkt als volgt:

- Uw kind krijgt via de computer één lotingsnummer dat geldt voor alle scholen.
- In volgorde van lotnummer worden alle leerlingen geplaatst. Dus als het nummer van uw kind aan de beurt is, wordt er gekeken of de school bovenaan de voorkeurslijst plek heeft.
- Is die school vol, dan wordt gekeken naar de tweede voorkeur, en als die vol is naar de derde, etc.
- Als uw kind een plek heeft, dan gaat het centrale systeem door met het volgende lotnummer.

Zo worden door het centrale systeem alle leerlingen in volgorde van hun lotnummer geplaatst op de school die het hoogst op hun voorkeurslijst staat en nog plek heeft op het moment dat zij aan de beurt zijn.

Meer informatie over de procedure en belangrijke data vindt u op http://www.amsterdam.nl/naardebrugklas.

Op donderdag 5 april wordt bekend gemaakt op welke school de leerling is geplaatst. Ouders en leerlingen ontvangen een welkomstbrief van de school.


AANMELDINGEN VAN BUITEN DE REGIO

Leerlingen van buiten de regio Amsterdam kunnen zich ook aanmelden op een Amsterdamse school die meedoet aan de loting en matching. De procedure zegt hierover het volgende:

Woon je niet in Amsterdam, maar wil je je aanmelden bij een school in Amsterdam? Dan ga je van 5 maart t/m 16 maart naar je school van eerste voorkeur. Als je naar een school in de buurt van Amsterdam gaat, krijg je als het goed is een aanmeldingsformulier van je basisschool. Ook als je geen aanmeldingsformulier hebt, meld je je aan bij de school waar je het liefst naar toe gaat. De VO-school regelt dat je wordt aangemeld en stelt zo nodig met jou een voorkeurslijst op met andere scholen.

Voor ouders en leerlingen van buiten Amsterdam is het belangrijk om te weten dat ook zij zich moeten oriënteren op meerdere scholen. Wij verwachten van deze ouders dat zij bij aanmelding een lijst met scholen paraat hebben.

 

ADRES DENISE-VO tot 31 december 2018
Pieter de Hoochstraat 78
1071 EJ  Amsterdam
020-4802700
info@denise.espritscholen.nl

 

ADRES DENISE-VO vanaf 1 januari 2019
Piet Mondriaanstraat 140
1061 TT  Amsterdam
020-4802700
info@denise.espritscholen.nl

Contactpersonen (bereikbaar via info@denise.espritscholen.nl):

Brugklascoördinator:

Mw. Liselotte Sieffers

Curriculum Coördinator:

Mw. Merrit Vervenne

Teamleider VO :

Dhr. Luc Sluijsmans

Rector: Dhr. L.J. Veldhuyzen

Schooltijden:
8.15 Mentorles
8.40 1e lesuur
9.30 minipauze
9.40 2e lesuur
10.30 3e lesuur
11.20 pauze
11.40 4e lesuur
12.30 5e lesuur
13.20 pauze
13.50 6e lesuur
14.40 7e lesuur
15.30 Einde lesdag

 

Vrijwillige ouderbijdrage

   

1. Curriculum

€   75  

2. Service

€   25  

3. Activiteiten

€   65  

4. Schoolkamp

€ 165  

TOTAAL

€ 330  

-  Op DENISE werken we met iPads. Leerlingen brengen deze zelf mee. Wanneer dit onhaalbaar is kunnen leerlingen een iPad in bruikleen krijgen. Hiervoor wordt een borg van € 100 gevraagd.

En verder:

  • Op DENISE werken met een driejarige brugperiode: Groep 9, 10 en 11. Na Groep 11 ga je verder in het MAVO-, HAVO- of IB Diploma Programma. We hebben in 2017-2018 twee groepen 9, waarvan één bijna geheel gevuld is met onze eigen Groep 8 leerlingen. Via de kernprocedure hebben wij plek voor ca. 20 leerlingen.

  • Alle leerlingen die zich aanmelden krijgen een intake gesprek en een drempeltoets. Op basis daarvan bepalen we definitief of DENISE voor de leerling de beste school is en welke begeleiding hierbij nodig is.

  • In september gaan alle leerlingen van DENISE op schoolkamp. Dit vormt een verplicht onderdeel van het curriculum.