Vacatures / Vacancies

(English below)

De Nieuwe Internationale School van Esprit (DENISE) biedt algemeen toegankelijk internationaal onderwijs van hoge kwaliteit vanuit de realiteit van nu en de collectieve verantwoordelijkheid voor de toekomst van de wereld waarin wij leven.

DENISE wil dit bereiken door het aanbieden van breed internationaal onderwijs en tevens een goede basis bieden voor het opgroeien in de Nederlandse samenleving. In ons onderwijs heeft de school gekozen voor het International Primary Curriculum (IPC) en het International Middle Years Curriculum (IMYC) als voorbereiding voor MAVO, HAVO of het International Baccalaureate (IB) diploma. Op onze website en schoolgids vindt u de achtergrond over de visie en structuur van de school.

Binnenkort verwacht de school geaccrediteerd te worden als IB World School. In schooljaar 2018-2019 start het IB Diploma Programma. Het IB programma is een geheel Engelstalig programma. Het IB bereidt leerlingen voor op een universitaire vervolgstudie.

U wordt onderdeel van een professioneel en enthousiast team. U  krijgt de ruimte om uw eigen verantwoordelijkheid te pakken met de expertise die u ons biedt. Een DENISE docent is international minded, gericht op taalontwikkeling, kan leermateriaal arrangeren, kan en wil differentiëren, staat open voor samenhangend onderwijs, onderschrijft het IPC/IMYC/IB en is mentor.

Om de vaksectie Engels te versterken is er op korte termijn een vacature

DOCENT ENGELS (0,6 fte) die voldoet aan het volgende profiel

 • eerstegraads bevoegd (of hiervoor in opleiding);

 • ervaring in het werken in een internationale context, bij voorkeur als IB DP docent;

 • in staat goede kwalitatieve lessen te ontwikkelen en uit te voeren;

 • in staat om te differentiëren tussen de verschillende ERK-niveaus;

 • een echte teamspeler, zowel in de vaksectie Engels als in het team;

 • ondersteunt en draagt proactief bij aan de ontwikkeling van de school;

 • wil onderdeel uitmaken van een dynamische internationale school gemeenschap.

Uw motivatiebrief met c.v. kunt u voor 1 april a.s. mailen naar: info@denise.espritscholen.nl
ter attentie van Dhr. Luc Sluijsmans, teamleider VO. De gesprekken vinden plaats in april.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH

De Nieuwe Internationale School Esprit (DENISE) in Amsterdam offers widely accessible international high-quality education for the modern world with broad awareness of the collective responsibility for the world we live in.

 

DENISE achieves this by offering a broad international curriculum as well as an anchor for life in the Netherlands. DENISE is a school for all students with an international mindset. We offer the International Primary Curriculum (IPC) and the International Middle Years Curriculum (IMYC) as a preparation to  the Dutch MAVO, HAVO or the International Baccalaureate (IB) diploma. On the school website and in school guide you will find more background of our vision and school structure.

 

The school expects to be accredited as an IB World School soon and will start the IB Diploma Programme in August 2018. The IB will be taught in English and will prepare students for University.

You will be part of a professional and enthusiastic team. You will be enabled to take responsibility and use your expertise as a teacher. As a DENISE teacher you are international-minded, focussed on language learning, can arrange your learning materials, differentiate and are open for cooperative teaching. You endorse the vision of the IPC/IMYC/IB and you are a mentor for our students.

We are looking for a

TEACHER of ENGLISH (0,6 fte) who answers to the following:

 • is University trained and certified teacher of English Language;

 • has experience in working in an international context, preferable as an IB teacher;

 • is able to design and execute high quality lessons;

 • is able to differentiate;

 • is a team player;

 • will support and cooperate to the development of the school;

 • wants to be a active part of the international school community;

Your motivation letter and c.v. should reach us by April 1st via info@denise.espritscholen.nl
for the attention of Mr Luc Sluijsmans, Team Leader Secondary Education. The interviews will be held in April.