Vacatures

English version here

De Nieuwe Internationale School van Esprit (DENISE) biedt algemeen toegankelijk internationaal onderwijs van hoge kwaliteit vanuit de realiteit van nu en de collectieve verantwoordelijkheid voor de toekomst van de wereld waarin wij leven.
DENISE wil dit bereiken door het aanbieden van breed internationaal onderwijs en tevens een goede basis bieden voor het opgroeien in de Nederlandse samenleving. In ons onderwijs heeft de school gekozen voor het International Primary Curriculum (IPC) en het International Middle Years Curriculum (IMYC) als voorbereiding voor MAVO, HAVO of het International Baccalaureate (IB) diploma. Op onze website en schoolgids vindt u de achtergrond over de visie en structuur van de school.

DENISE is geaccrediteerd als IB World School. In schooljaar 2018-2019 is het IB Diploma Programma gestart. Het IB programma is een geheel Engelstalig programma. Het IB bereidt leerlingen voor op een universitaire vervolgstudie.

U wordt onderdeel van een professioneel en enthousiast team. U krijgt de ruimte om uw eigen verantwoordelijkheid te pakken met de expertise die u ons biedt. Een DENISE docent is international minded, gericht op taalontwikkeling, kan leermateriaal arrangeren, kan en wil differentiëren, staat open voor samenhangend onderwijs, onderschrijft het IPC/IMYC/IB en is mentor. In januari 2019 verhuist DENISE naar een nieuw gebouw, meer info zie website van de school.

Vacatures: 

- Docent Wiskunde

- Docent NT2/Nederlands

- Docent Natuurkunde/Physics 

- Docent Aardrijkskunde