Dagrooster

Geen lessen tot 6 april in verband met het Coronavirus / no lessons until April 6

---

Ook al krijg je geen les op school, het lesrooster is toch aangepast. O.a. omdat Mw. Simonse op verlof gaat. Bekijk het aangepaste lesrooster hier (druk op refresh en check versie 22 maart).

Even if you don't have lessons at school, the time table has been adjusted. This is because Ms. Simonse is on leave. Check your time table here (please refresh and check version March 22).

---

Leerlingen ontvangen updates via hun leraren. Ouders/verzorgers ontvangen mailings van de schoolleiding. De nieuwe update is op 27 maart verstuurd.

Students receive updates through their teachers. Parents /guardianss receive mailings from the school management. We e-mailed the new update on March 27. 

----

Bekijk het DENISE Online Curriculumboek. Hierin vind je per groep informatie over de weektaken en online lessen die worden aangeboden.

----

Check the DENISE Online Curriculum Book (link). In this book you will find information about the weekly tasks and online lessons offered online for each group.

***