Buitenschoolse Opvang

BSO Mondriaan

cid:image002.jpg@01D5153F.0B711160
Op DENISE verzorgt Humankind de naschoolse opvang in BSO Mondriaan, gevestigd in een eigen ruimte in de school.

BSO Mondriaan organiseert voor kinderen van 4 tot 13 jaa na school en in de vakanties talloze leuke activiteiten. Sporten, muziek maken, koken of knutselen. Activiteiten waarbij zelfontplooiing, creativiteit, meedenken en gezelligheid centraal staan. 

In de Kinderraad van de BSO kunnen de kinderen zelf meepraten en meebeslissen over wat zij voor hun BSO belangrijk vinden en de pedagogisch medewerkers gaan daarmee, samen met de kinderen, aan de slag.

De pedagogisch medewerkers van Humankind zijn voor de kinderen en de ouders de vertrouwde gezichten die je elke dag met een glimlach begroeten. Zij zetten zich in om de kinderen een dag te bezorgen waar ze niet over uitgepraat raken.

Elke dag opnieuw.

Voor meer informatie of inschrijving kunt u terecht bij regiomiddennederland@humankind.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

At DENISE, Humankind provides after-school care at BSO Mondriaan, located in its own space in the school.


BSO Mondriaan organizes numerous fun activities for children from 4 to 13 years after school and during the holidays. Playing sports, making music, cooking or crafting. Activities where self-development, creativity, thinking and socializing are central.
In the Children's Council of the BSO the children can participate in the discussion and decide what they think is important for their BSO and the pedagogical staff will start working with the children.

Humankind's pedagogical staff are familiar faces for children and parents who greet you with a smile every day. They are committed to providing the children with a day they can't stop talking about.
Every day again.

For more information or registration, please contact regiomiddennederland@humankind.nl