Medezeggenschap

Informatie over de VMR (vestigings medezeggenschapsraad van DENISE)

Reglementen (GMR, MR en VMR) (regulations)

VMR leden DENISE (members of)

 • Jordy Smeekens (personeel PO)

 • Johnny Bus (personeel PO, GMR-lid)

 • Anna Huijgen (personeel VO, secretaris)

 • Estevan Veenstra (personeel VO, voorzitter)

 • Marlena (leerling, VO)

 • Shadan (leerling,VO)

 • Yuli Kim (ouder, PO)

 • Sarah Rigby (ouder, PO)

 • Julie Maydan-Waldron (ouder, VO)
   

VMR vergaderschema DENISE  (schedule of)

 • 16-2-2021

 • 22-03-2021 

 • 12-4-2021 (MR-cursus)

 • 14-6-2021

VMR verslagen DENISE (notes of)