Medezeggenschap

In het vestigingsmedezeggenschapsreglement staan de afspraken van de PO/VO VMR DENISE. Dit reglement is geschreven voor de vestigingsmedezeggenschapsraad (VMR) van DENISE. Het document start met de betekenis van de kernwaarden van DENISE binnen de VMR. Daarna volgen de artikelen over onder meer de omvang en samenstelling van de VMR, de verkiezingen en de taken en bevoegdheden van de VMR. 

Download VMR reglement

Beste DENISE leerlingen, ouders en collega's,

Op 30 november 2020 vinden de verkiezingen van de medezeggenschapsraad (VMR) plaats. Lees de brief van de Verkiezingscommissie VMR waarin wordt uitgelegd hoe de verkiezingen zullen worden georganiseerd.

Zie deze link voor de verkiesbare kandidaten. 

Hartelijke groet,

DENISE VMR Verkiezingscommissie 

DENISE ouders PO: Jolinde Vlieger, j.vlieger@denise.espritscholen.nl 

DENISE ouders VO: Yvonne Franken, y.franken@denise.espritscholen.nl

DENISE leerlingen: Jens Krol, j.krol@denise.espritscholen.nl 

DENISE personeel: Amy Poon, a.poon@denise.espritscholen.nl 

------------------------------------

Dear DENISE Students, Parents and Colleagues,

The School Advisory Council (VMR) elections will take place on 30 November 2020. Please read the letter from the VMR Election Committee explaining how the elections will be organised.

See this link for the eligible candidates.

Kind regards,

The DENISE VMR election committee

DENISE parents primary school (PO): Ms. Jolinde Vlieger, j.vlieger@denise.espritscholen.nl 

DENISE parents secondary school (VO): Ms. Yvonne Franken, y.franken@denise.espritscholen.nl 

DENISE students: Mr. Jens Krol, j.krol@denise.espritscholen.nl 

DENISE staff: Ms. Amy Poon, a.poon@denise.espritscholen.nl