Medezeggenschap

VMR DENISE

De Nieuwe Internationale School Esprit (DENISE) heeft een Vestigingsmedezeggensschapsraad die bestaat uit 10 leden (2 leerlingen, 3 ouders en 5 medewerkers). Alle leden worden gekozen voor een periode van 3 jaar. Januari 2023 zullen er nieuwe verkiezingen plaatsvinden.

DENISE has a parent student teacher council with 10 members (2 students, 3 parents and 5 employees). Members are elected for 3 years. In January 2023 new elections will take place.

Voor vragen en/of input aan of voor de MR van DENISE, mail: mr@denise.espritscholen.nl
Voor meer informatie over medezeggenschap: www.wms.nl

Reglementen:

 

VMR leden DENISE (members of)

Anna Huijgen personeel VO, secretaris
Estevan Veenstra personeel VO, voorzitter, GMR-VO
Vera Laan personeel PO, GMR-PO
Thomas van den Broek personeel PO
Nick Jansen personeel OOP
Julia Maydan-Waldron ouder VO
Sarah Rigby ouder PO
Yuli Kim ouder PO
Aaron leerling VO
Eki leerling VO

Notulen MR 2021

 

Planning vergadering MR (voltallig) / PMR (= personeelsgeleding van de MR)

  • 31 October - English Course 

  • 21 November 

  • 12 December

  • 23 January (Reserve) 

  • 6 February

  • 20 March 

  • 17 April

  • 12 June 

  • 10 July (Reserve)