Medezeggenschap

Vestigingsmedezeggensschapsraad (VMR) van DENISE

Reglementen:

VMR leden DENISE (member of)

  • Anna Huijgen (personeel VO, secretaris)
  • Estevan Veenstra (personeel VO, voorzitter, GMR-VO)
  • Jordy Smeekens (personeel PO)
  • Julia Maydan-Waldron (ouder VO)
  • Nick Jansen (OOP)
  • Sarah Rigby (ouder PO)
  • Sofia (leerling VO)
  • Stefano (leerling VO)
  • Yuli Kim (ouder, PO)
  • Leraar PO (vacature)

Notulen MR