Medezeggenschap

In het vestigingsmedezeggenschapsreglement staan de afspraken van de PO/VO VMR DENISE. Dit reglement is geschreven voor de vestigingsmedezeggenschapsraad (VMR) van DENISE. Het document start met de betekenis van de kernwaarden van DENISE binnen de VMR. Daarna volgen de artikelen over onder meer de omvang en samenstelling van de VMR, de verkiezingen en de taken en bevoegdheden van de VMR. 

Download VMR reglement

Beste DENISE leerlingen, ouders en collega's,

We zijn verheugd om de kandidatenlijst voor de DENISE School Advisory Council (VMR) 2020-verkiezingen te delen.
Zie hier de volledige lijst met geregistreerde kandidaten. De verkiezingen vinden plaats op 30 november 2020. De VMR verkiezingscommissie zal de komende twee weken richtlijnen geven over hoe de verkiezingen zullen worden georganiseerd. Als u suggesties heeft voor corona-proof activiteiten waarmee kandidaten zich presenteren tijdens de verkiezingscampagne, neem dan contact op met een lid van de VMR verkiezingscommissie.

DENISE ouders PO: Jolinde Vlieger, j.vlieger@denise.espritscholen.nl 

DENISE ouders VO: Yvonne Franken, y.franken@denise.espritscholen.nl

DENISE leerlingen: Jens Krol, j.krol@denise.espritscholen.nl 

DENISE personeel: Amy Poon, a.poon@denise.espritscholen.nl 

Hartelijke groet,

DENISE VMR Verkiezingscommissie 

------------------------------------

Dear DENISE Students, Parents and Colleagues,

We are pleased to share the candidate list for the DENISE School Advisory Council (VMR) 2020 Elections.

See link for the complete list of registered candidates. Elections will be held on 30 November 2020. The Election Committee will provide guidelines on how the elections will be organised within the next two weeks. If you have suggestions for a corona-proof event you would like us to facilitate for candidates to present themselves during the election campaign, please contact a member of the Election Committee.

DENISE parents primary school (PO): Ms. Jolinde Vlieger, j.vlieger@denise.espritscholen.nl 

DENISE parents secondary school (VO): Ms. Yvonne Franken, y.franken@denise.espritscholen.nl 

DENISE students: Mr. Jens Krol, j.krol@denise.espritscholen.nl 

DENISE staff: Ms. Amy Poon, a.poon@denise.espritscholen.nl

Kind regards,

The DENISE VMR election committee