WAAR KAN IK MEER LEZEN OVER DENISE?

Bekijk hier onze korte informatiefolder.

Zie ook deze DENISE pagina op de keuzegids website.

Op deze website vind je al veel informatie. Het verhaal over onze school staat ook in onze schoolgids.

------------

WIL JIJ STARTEN IN DE BRUGKLAS VAN DENISE?

Na groep 8 komt... groep 9. Zo heet onze brugklas. Dit zijn onze 10 kenmerken...

✅  PO-VO school van 4 t/m 18 jaar

✅  IB World School & Taalvriendelijke school

✅  prachtig gebouw in Nieuw-West met alle moderne faciliteiten (incl. theater & labs)

✅  heterogene 3 jarige brugklas met vakken in de Nederlandse én Engelse taal (groepsgrootte is 24)

✅  breed aanbod en geen beoordeling in cijfers (wel in niveaus per leerdoel en vak)

✅  een superdiverse community: leerlingen & medewerkers uit meer dan 65 landen

✅  werken met de IMYC leercyclus en grote vraagstukken (big ideas)

✅  uitstel selectie voor diploma programma (aan het einde van groep 11, bij 15 jaar)

✅  examen mavo (1 jaar), havo (2 jaar) of internationaal vwo (3 jaar)

✅  8 kernwaarden zoals veerkracht, aanpassingsvermogen en zorgzaamheid

----------

WANNEER ZIJN ONZE OPEN MIDDAGEN?

We organsiseren 3x een open middag. Op woensdagsmiddag 14 december, 18 januari en 15 februari ben je om van 14.00 tot 16.00 uur van harte welkom in ons eigen theater. De directeur en leraren van de school verzorgen een presentatie over alles wat je als aanstaande brugklasser over onze school moet weten. Daarna is er een rondleiding door het gebouw. Ook kan je een aantal lesactiviteiten bezoeken. We organiseren geen lesjesmiddagen. Voor de open middag is registratie verplicht. Registreren kan via dit formulier.

---------

HOE ZIT HET SCHOOLGEBOUW ERUIT?

Bekijk hier de presentatie van de open middag die we houden voor schooljaar 2023-2024. Er staan veel foto's in van ons gebouw.

Als je op deze link klikt, kom je ook veel te weten over onze schoolgebouw.

----------

WIE ONTMOET IK TIJDENS DE ONLINE OPEN MIDDAG?

De rector (directeur)  Dhr. Luc Sluijsmans

Teamleider brugklas

Dhr. Jenno van der Wal
Coordinatoren IMYC

Rimmert Faber

Coen van Wetering

----------

WAT ZIJN DE SCHOOLTIJDEN?

1e uur 8.30 uur
2e uur 9.20 uur
Pauze 10.10 uur
3e uur 10.30 uur
4e uur 11.20 uur
Mentoruur/Assembly 12.10 uur
Pauze 12.40 uur
6e uur 13.10 uur
7e uur 14.00 uur
Pauze 14.450 uur
8e uur 15.00 uur
9e uur 15.50 uur
16.40 uur Closing

WAT IS DE OUDERBIJDRAGE?

De vrijwillige ouderbijdrage is conform de richtlijn van de gemeente Amsterdam vastgesteld op een maximumbedrag €225 per kind. Het bedrag besteedt de school aan field trips, taalondersteuning, curriculaire activiteiten en service. De kosten van het schoolkamp en de laptop zitten niet in de ouderbijdrage.

----------

WELKE LEERMIDDELEN ZIJN NODIG OP DENISE?

Op DENISE wordt de meeste leerinhoud digitaal aangeboden. Wij vragen leerlingen (en ouders) zelf een Chromebook aan te schaffen. Elke leerling is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen device.

----------