DENISE heeft een driejarige brugperiode: Groep 9, 10 en 11. Na Groep 11 ga je verder in het MAVO-, HAVO- of IB Diploma Programma.
Het aanmeldformulier voor DENISE vind je hier.

ADRES DENISE-VO 
Piet Mondriaanstraat 140
1061 TT  Amsterdam
020-4802700
info@denise.espritscholen.nl

Link naar informatiefolder 

Contactpersonen (bereikbaar via info@denise.espritscholen.nl):

Brugklascoördinator:

Mw. Dominique Beurskens

Curriculum Coördinator:

Mw. Maria Couprie

Teamleider:

Mw. Jo Hooiveld

Rector: Dhr. Luc Sluijsmans

Schooltijden:

1e uur 8.30 uur
2e uur 9.20 uur
Pauze 10.10 uur
3e uur 10.30 uur
4e uur 11.20 uur
Mentoruur/Assembly 12.10 uur
Pauze 12.30 uur
6e uur 13.00 uur
7e uur 13.50 uur
Pauze 14.40 uur
8e uur 14.50 uur
9e uur 15.40 uur
16.30 uur Closing

Vrijwillige ouderbijdrage 

De vrijwillige ouderbijdrage is dit jaar conform de richtlijn van de gemeente Amsterdam vastgesteld op een maximumbedrag €225 per kind. Het bestuur van Esprit Scholen onderschrijft deze richtlijn, die tot doel heeft om de kansengelijkheid van kinderen te vergroten. Tegelijkertijd realiseert het bestuur zich dat onze school minder inkomsten heeft door het maximeren van de vrijwillige ouderbijdrage. Het bestuur onderzoekt wat de beste manier is om hier mee om te gaan. Zo wordt bijvoorbeeld onderzocht of en op welke wijze ouders een bedrag aan de school kunnen doneren. Dit onderzoek zal het komend schooljaar worden afgerond. Tot die tijd geldt voor onze school dat wij alle ouders een vrijwillige ouderbijdrage van €225 per jaar vragen. Het bedrag aan vrijwillige ouderbijdragen besteedt de school aan field trips, taalondersteuning, curriculaire activiteiten en service. Let op: het schoolkamp en gebruiken boeken, laptops etc. zit niet meer in de ouderbijdrage. De bijdrage wordt in het begin van het schooljaar geïnd via onze financiële administratie.

Leermiddelen

Op DENISE wordt de meeste leerinhoud digitaal aangeboden. Wij vragen leerlingen (en ouders) zelf voor een device te zorgen. Een device is een laptop of tablet. Voor optimaal gebruik adviseren wij een device met een scherm van minimaal 11 inch (ong 28 cm). Let op: dat is dus geen telefoon! Ons advies is om een Chromebook aan te schaffen. Elke leerling is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen device.

En verder:

  • Op DENISE werken met een driejarige brugperiode: Groep 9, 10 en 11. Na Groep 11 ga je verder in het MAVO-, HAVO- of IB Diploma Programma. 

  • Alle leerlingen die zich aanmelden krijgen een intake gesprek en een drempeltoets. Op basis daarvan bepalen we definitief of DENISE voor de leerling de beste school is en welke begeleiding hierbij nodig is.

  • In september gaan alle leerlingen van DENISE op schoolkamp. Dit vormt een verplicht onderdeel van het curriculum.