Basisonderwijs

DENISE Primary: voor leerlingen van 4 tot 12 jaar

Ons basisonderwijs

De basisschool van DENISE is geheel tweetalig. Het doel van het Dual Language Programme (Tweetalig Programma) is om kwalitatief hoogwaardig onderwijs aan te bieden in het Nederlands en Engels.  Onderwijs dat recht doet aan de achtergrond en kenmerken van onze leerlingenpopulatie, op basis van het International Primary Curriculum (IPC) én het reguliere Nederlandse curriculum.
Er wordt dus zowel in het Nederlands als in het Engels lesgegeven, drie dagen in het Nederlands en twee dagen in het Engels. Daarnaast zijn diverse vakdocenten betrokken bij de groep voor kunstvakken en sport.

International Early Years Curriculum (IEYC) - groep 1/2

Het programma in groep 1 en 2 is gebaseerd op het International Early Years Curriculum (IEYC). Dit is een rijke speelleeromgeving voor onze groepen 1/2. 
We geven met dit programma onze kleuters de ruimte om vanuit hun natuurlijke nieuwsgierigheid de wereld te onderzoeken en verkennen. Met lerend spelen en door interactie met de omgeving sluiten we aan bij de ontwikkeling van jonge kinderen.

IEYC gaat over de echte wereld. Er wordt een stukje maatschappij in de school gehaald. De kinderen vangen boeven, blussen branden, leggen tuinen aan, geven voorstellingen in het theater en zorgen als loodgieters voor de buizenaanleg in en rondom het huis. Dat doen ze tijdens IEYC-thema’s. Zo is er het thema ‘Beestenboel’, ‘Aan tafel’ of Bloemen en planten. Leren binnen een thema zorgt ervoor dat kinderen enthousiast worden. Ze leggen verbanden en geven betekenis aan hetgeen ze leren. Dat doen ze door interactie met de leerkracht, andere kinderen en de materialen waarmee ze spelen.

International Primary Curriculum (IPC) - groep 3 tot 8Het IPC is oorspronkelijk bedacht door Fieldwork Education in samenwerking met de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland. Het curriculum is samen met de grondleggers verder ontwikkeld voor en door een groep van veertien Nederlandse en internationale scholen over de hele wereld. Deze groep wilde naast een curriculum gericht op leren ook kunnen inspelen op een steeds kleiner wordende wereld. Op dit moment wordt op meer dan 1000 scholen in 65 landen met het IPC gewerkt. Scholen die met het curriculum werken vormen een levendige, globale gemeenschap van lidscholen. Scholen leren van en met elkaar. 

Het curriculum bestaat uit meer dan 80 verschillende thematische units (levels) die ieder 4 tot 8 weken duren. Deze bevatten stimulerende en attractieve onderwerpen als Schatten, Het Regenwoud, Een missie naar Mars, Chocolade, Gezondheid en Fitheid, De Olympische spelen en Nieuws maken. Het curriculum heeft een doorgaande leerlijn van groep l tot en met 8. De zaakvakken worden in onderlinge samenhang aangeboden.Tegelijkertijd worden links gelegd naar taal en rekenen. Elke unit garandeert een structuur waarbij duidelijke leeropbrengsten benoemd worden.

Het IPC heeft de afgelopen jaren bewezen een curriculum te zijn dat werkt als een stimulans voor het leren van kinderen. 

De basis voor de planning van onze IPC thema's zijn de leerdoelen die wij willen bereiken en die gevraagd worden van een Nederlandse school. Hierdoor ontstaat een gebalanceerd programma dat voldoet aan zowel de ambities van de school in de internationale context als de eisen die worden gesteld binnen het Nederlandse onderwijssysteem.

Doorstroom naar het voortgezet onderwijs

In de afgelopen jaren is op DENISE een heterogeen tweetalig basis- en voortgezet onderwijs ontwikkeld, gebaseerd op het International Primary Curriculum (IPC) en International Middle Years Curriculum (IMYC). Daarbij past geen vroege selectie; leerlingen gaan na groep 8 verder met groep 9, 10 en 11 in ons voortgezet onderwijs (tenzij VMBO-TL niet haalbaar is voor de leerling).

Jaarlijkse sportdag

.

Oud helpt jong

Onze VO leerlingen komen regelmatig iets leuks leren aan onze PO leerlingen

In de klas

.

"Welkom bij DENISE Primary

Leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 11 jaar stromen direct in onze Primary afdeling. Het IPC programma wordt tweetalig aangeboden (Engels en Nederlands). Literacy en Numeracy (Taal en Rekenen) wordt vanuit het Engels aangeboden en later wordt het Nederlands daaraan toegevoegd.

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.