Praktische informatie

Voor onze leerlingen en ouders

Dagrooster

Laatste wijzigingen van het rooster

Lesroosters

Roosters van groepen, docenten en lokalen

Magister

Inloggen voor beoordelingen en rooster

Ziekmelden

Als uw kind ziek is, belt u elke dag tussen 07.30 en 8.30 uur naar school via +31 (0)20 4802700 totdat uw kind weer beter is en weer naar school kan komen. Als uw kind ziek naar huis is gegaan dan mailt u naar verzuim@denise.espritscholen.nl om te verifiëren dat uw kind inderdaad goed thuisgekomen is. Ook voor het melden van een doktersafspraak of een verlofaanvraag mailt u naar dit adres.


 

Te laat komen

Wij verwachten leerlingen op tijd in hun les. Leerlingen die te laat voor hun les zijn, halen een briefje bij de receptie of onderwijsassistent en melden zich de volgende dag om 8.00 uur op school bij de receptie. 

Ouders/verzorgers en leerlingen kunnen in Magister het verzuimoverzicht bekijken. Wij verwachten dat ouders/verzorgers dit overzicht regelmatig met hun kind bekijken. Bij veel verzuim wordt er een melding gedaan bij de Leerplichtambtenaar. Er kan dan een (werk)straf of een boete worden opgelegd.


 

Vakantieoverzicht 2023-2024

1e schooldag Woensdag 6 september 2023
Herfstvakantie Maandag 23 oktober 2023 t/m vrijdag 27 oktober 2023
Wintervakantie Maandag 18 december 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie Maandag 19 februari 2024 t/m vrijdag 23 februari 2024
Tweede Paasdag Maandag 1 april 2024
Meivakantie Woensdag 1 mei 2024 t/m woensdag 8 mei 2024
Hemelvaartsdag + vrije dag Donderdag 9 mei 2024 t/m vrijdag 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag Maandag 20 mei 2024
Zomervakantie Maandag 22 juli 2024 t/m vrijdag 30 augustus 2024
Start schooljaar 2024-2025 Woensdag 4 september 2024 start schooljaar 2024-2025

Studiedagen 2023-2024

Maandag/dinsdag 4+5 september 2023 Primair - en voortgezet onderwijs
Woensdag 1 november 2023 Primair- en voortgezet onderwijs
Woensdag 6 december 2023 Alleen Primair Onderwijs
Maandag 8 januari 2024 Primair- en voortgezet onderwijs
Maandag 26 februari 2024 Primair - en voortgezet onderwijs
Maandag/dinsdag 29 + 30 april Primair - en voortgezet onderwijs
Dinsdag 18 juni 2024 Primair- en voortgezet onderwijs
Donderdag/vrijdag 18 + 19  juli Primair - en voortgezet onderwijs

Verlof aanvragen

Voor het aanvragen van verlof vult u een verlofformulier in dat u van deze pagina kunt downloaden.  

VERLOFFORMULIER


Het formulier is ook verkrijgbaar bij de leerlingenadministratie en dient minimaal 2 weken voorafgaand aan het verlof ingeleverd te worden bij de leerlingenadministratie. 

Ouders krijgen per mail de beslissing op de verlofaanvraag toegestuurd en de VO-leerlingen kunnen in Magister zien of er verlof is toegekend. 
Wij houden ons aan de regels en voorwaarden welke zijn opgesteld door Bureau Leerplicht Amsterdam.

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.