Praktische informatie

Voor onze leerlingen en ouders

Dagrooster

Laatste wijzigingen van het rooster

Lesroosters

Roosters van groepen, docenten en lokalen

Magister

Inloggen voor beoordelingen en rooster

Ziekmelden

Als uw kind ziek is, belt u elke dag tussen 07.30 en 8.30 uur naar school via +31 (0)20 4802700 totdat uw kind weer beter is en weer naar school kan komen. Als uw kind ziek naar huis is gegaan dan mailt u naar verzuim@denise.espritscholen.nl om te verifiƫren dat uw kind inderdaad goed thuisgekomen is. Ook voor het melden van een doktersafspraak of een verlofaanvraag mailt u naar dit adres.


 

Te laat komen

Wij verwachten leerlingen op tijd in hun les. Leerlingen die te laat voor hun les zijn, halen een briefje bij de receptie of onderwijsassistent en melden zich de volgende dag om 8.00 uur op school bij de receptie. 

Ouders/verzorgers en leerlingen kunnen in Magister het verzuimoverzicht bekijken. Wij verwachten dat ouders/verzorgers dit overzicht regelmatig met hun kind bekijken. Bij veel verzuim wordt er een melding gedaan bij de Leerplichtambtenaar. Er kan dan een (werk)straf of een boete worden opgelegd.


 

Vakantieoverzicht 2024-2025

1e schooldag Woensdag 4 september 2024
Herfstvakantie Maandag 28 oktober 2024 t/m vrijdag 1 november 2024
Wintervakantie Maandag 16 december 2024 t/m vrijdag 3 januari 2025
Voorjaarsvakantie Maandag 17 februari 2025 t/m vrijdag 21 februari 2025
Tweede Paasdag Maandag 21 april 2025
Meivakantie Maandag 28 april 2025 t/m maandag 5 mei 2025
Hemelvaartsdag + vrije dag Donderdag 29 mei 2025 t/m vrijdag 30 mei 2025
Tweede Pinksterdag Maandag 9 juni 2025
Zomervakantie Maandag 14 juli 2025 t/m vrijdag 22 augustus 2025
Start schooljaar 2025-2026 Woensdag 27 augustus 2025 start schooljaar 2025-2026

Studiedagen 2024-2025

Maandag/dinsdag 2+3 september 2024 Primair - en voortgezet onderwijs
Vrijdagmiddag 27 september 2024 v.a. 12.00 uur Primair- en voortgezet onderwijs
Dinsdag 22 oktober 2024 Primair- en voortgezet onderwijs
Dinsdag 3 december 2024 Primair- en voortgezet onderwijs
Vrijdag 13 december 2024 Primair onderwijs hele dag, voortgezet onderwijs vanaf 12.00 uur
Maandag 6 januari 2025 Primair - en voortgezet onderwijs
Maandag 24 februari 2025 Primair- en voortgezet onderwijs
Dinsdag 1 april 2025 Primair - en voortgezet onderwijs
Dinsdag 6 mei 2025 Primair - en voortgezet onderwijs
Donderdag/vrijdag 10+11 juli 2025 Primair - en voortgezet onderwijs

Verlof aanvragen

Voor het aanvragen van verlof vult u een verlofformulier in dat u van deze pagina kunt downloaden.  

VERLOFFORMULIER


Het formulier is ook verkrijgbaar bij de leerlingenadministratie en dient minimaal 2 weken voorafgaand aan het verlof ingeleverd te worden bij de leerlingenadministratie. 

Ouders krijgen per mail de beslissing op de verlofaanvraag toegestuurd en de VO-leerlingen kunnen in Magister zien of er verlof is toegekend. 
Wij houden ons aan de regels en voorwaarden welke zijn opgesteld door Bureau Leerplicht Amsterdam.

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.