Documenten en afspraken

.

Documenten Esprit Scholen

Esprit Scholen biedt leerlingen en ouders in Amsterdam 15 scholen met een hechte, betrouwbare, respectvolle en professionele leeromgeving. Scholen die leerlingen verbinden met elkaar en met de Amsterdamse samenleving en die hen een waardevol en inspirerend fundament voor hun verdere leven bieden. Daar horen ook serieuze documenten bij. Op de website van Esprit Scholen vindt u o.a. informatie over de volgende zaken:

Sociaal-emotionele veiligheid

Iedereen binnen DENISE draagt bij aan de sociaal-emotionele veiligheid binnen de school. Alle ouders, leerlingen en medewerkers hebben meldingsplicht als de veiligheid in het geding is. Op basis van meldingen en andere signalen kunnen we ingrijpen. Om de kwaliteit te bieden die we voor ogen hebben, zijn we permanent in dialoog met leerlingen, leraren, ouders en partners in de schoolomgeving over de inrichting van ons onderwijs. We zijn streng op het handhaven op onze tien gedragsregels.

De interne vertrouwenspersonen van DENISE voor leerlingen en ouders zijn Matthijs van Schie en Pepita Franke. De rector werkt samen met de anti-pestcoördinator, Jeffrey Post (tevens teamleider Leerlingbegeleiding en Onderwijsondersteuning).

Volg de link voor informatie over de externe vertrouwenspersonen (voor ouders en medewerkers).

 

10 gedragsregels

Op DENISE gaan we respectvol om met elkaar, met leerlingen, met ouders en iedereen die te gast is. We behandelen elkaar zoals we zelf behandeld willen worden. We oordelen niet over elkaar, maar gaan het gesprek aan. We stellen elkaar vragen en luisteren. We spreken elkaar aan en helpen elkaar. Samen zijn we verantwoordelijk voor de sfeer in de school en het vormgeven aan de drie kernwaarden van DENISE. Daarnaast houden we ons aan de volgende tien concrete afspraken. Dit zijn de 10 afspraken voor het vo (voor de basisschool gelden aparte afspraken per klas):

  1. Je bent op de starttijd van de les op de plek waar je wordt verwacht. Zie lesrooster op de website of Magister.

  2. Je eet en drinkt op de plek waar dat hoort (niet in de leslokalen) en je gedraagt je in de omgeving van de school. Je hangt niet in portieken.

  3. Je behandelt medeleerlingen en medewerkers met respect en je gebruikt respectvol taalgebruik. Pesten is onacceptabel. Zie anti-pestprotocol.

  4. Je volgt instructies van de medewerkers van de school op.

  5. Je laat het lokaal netjes achter, je vervuilt het lokaal en de spullen niet. Ook de plek waar je tijdens de pauze hebt gegeten ruim je op. Van de spindels op de ramen blijf je af.

  6. Je hebt een goed werkende opgeladen Chromebook bij je en gebruikt die tijdens de les alleen voor het leren. Mobiele telefoons zijn verboden in het klaslokaal en worden in het ‘telefoonhotel’ ingeleverd bij binnenkomst of zit in je tas (niet op je lijf). Jouw mobiele telefoon kan (preventief) worden ingenomen door de leraar.

  7. Je draagt geen jas in de les.

  8. Het huiswerk is gemaakt en werk lever je op het afgesproken momenten in.

  9. Je maakt geen foto’s of filmpjes tenzij je toestemming hebt van een leraar. Het verspreiden van foto’s of opnames van anderen is niet toegestaan.

  10. Fysiek/verbaal geweld, stelen, dealen, wapens, drugs, roken en drankgebruik is verboden binnen en buiten de school. We hanteren een zero-tolerance beleid. Dat betekent dat er direct kan worden overgegaan tot schorsing (tijdelijk geen onderwijs op locatie) na wederhoor over het incident.

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.