Ondersteuning en Begeleiding

    

Ondersteuning en begeleiding

Binnen DENISE gaan wij ervan uit dat leerlingen zich ontwikkelen op eigen niveau en tempo. Sommige leerlingen hebben daarbij ondersteuning nodig. Binnen het ontwikkelingsproces van de leerling sluiten wij zoveel mogelijk aan bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte. Dit gebeurt waar mogelijk in de klas en altijd in samenwerking met leerling en ouders/verzorgers.

Goed onderwijs kan niet zonder voldoende persoonlijke begeleiding van leerlingen. Docenten overleggen regelmatig over de individuele behoeften van leerlingen: hebben zij alles wat ze nodig hebben om goed vooruit te komen of hebben ze misschien meer of andere ondersteuning nodig? Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zoeken wij speciale begeleiding.  

Binnen DENISE
Binnen onze school zijn er verschillende personen aanwezig om onze leerlingen de ondersteuning te geven die nodig. De ondersteuningscoordinatoren spelen daarij een belangrijke rol. De ondersteuningscoördinatoren hebben als taak de leerlingenzorg en de verwijzing naar buitenschoolse zorg goed op elkaar af te stemmen en te coördi­neren. Leerlingen met problemen op cognitief of sociaal-emotioneel gebied kunnen door de mentor worden doorverwezen naar een van de zorgcoördinatoren. Deze coördineren het gehele zorgaanbod in de school en verwijzen ouders/verzorgers eventueel door naar een extern zorgaanbod. Daarnaast adviseren zij de schoolleiding, de mentoren en de docenten over de leerlingbegeleiding.

Verder hebben we op DENISE een vertrouwenspersoon (contactpersoon), anti-pest-coördinator, decaan en een verzuimcoördinator.

Externe ondersteuningspartijen
Ook hebben ouders/verzorgers natuurlijk een belangrijke rol binnen de ondersteuningsstructuur van DENISE. Daarnaast zijn zij voor de school een belangrijke samenwerkingspartner in de ondersteuning aan leerlingen.
Verder werken we nauw samen met de Ouder- en Kindadviseur, de jeugdarts en de leerplichtambtenaar, allen van de Gemeente Amsterdam. 
Binnen het voortgezet onderwijs hebben we een Begeleider Passend Onderwijs (BPO) op school vanuit Altra, een organisaie voor Speciaal Onderwijs en Jeugdhulpverlening. De BPO ondersteunt leerlingen met extra ondersteunings- en onderwijsbehoeften op het gebied van gedrag en executieve functies.
Het Samenwerkingsverband is een organisatie waaraan alle scholen binnen de regio Amsterdam verbonden zijn. Er is een samenwerkingsverband voor zowel PO als voor VO, maar dit zijn twee aparte organisaties: Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Amsterdam Diemen en Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen.

Op onze pagina Documenten vindt u onze schoolgids en ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) met uitgebreidere informatie over dit onderwerp.

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB)

DENISE is opgericht vanuit de visie dat elk kind ongeacht afkomst, huidskleur, taal, gender, cultuur of geloof gelijke kansen heeft op een goede schoolloopbaan in Nederland. DENISE is een ‘gewone’ Nederlandse school waar iedere leerling welkom is. Het doel is een goede ontvangst en ondersteuning voor nieuwkomers in Nederland en toegang tot internationaal onderwijs. Op die manier willen we de kansen op succes voor nieuwkomers in Nederland zo groot mogelijk maken. Om leerlingen de juiste route te laten doorlopen in het complexe Nederlandse onderwijssysteem is uitgebreide Loopbaanorientatie erg belangrijk.

Onze leerlingen kunnen contact opnemen met de decaan van onze school met vragen over studiebegeleiding, loopbaanbegeleiding, MBO-, HBO- en universiteitsaanmeldingen of voor het bijwonen van programma's of activiteiten die te maken hebben met studie- of beroepsmogelijkheden. De decaan speelt een essentiële rol in het begeleiden en ondersteunen van onze leerlingen bij hun academische en persoonlijke ontwikkeling, het nemen van belangrijke beslissingen en het plannen van hun toekomstige loopbaan.
 

 

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.