Aanmelden

Uw kind aanmelden bij DENISE

Aanmelden

Aanmelden bij DENISE kan voor alle leerlingen van 4 tot 18 jaar. Kinderen jonger dan 4 jaar gaan via het Stedelijk Toelatingsbeleid. Via de links hieronder vindt u alle informatie.

Goed om te weten:

 • er zijn veel ouders die hun kind willen aanmelden bij DENISE, dus we nemen alleen verzoeken per e-mail in behandeling, uw bericht komt dan snel op de juiste plek;
 • een bezoek aan onze school of telefonisch contact kan alleen op afspraak;
 • lees over ons toelatingsbeleid in onze admission policy;
 • veel van onze groepen zitten vol (max. 24 leerlingen per groep), wij bieden u de mogelijkheid om uw kind op de wachtlijst te plaatsen. 

Informatiebijeenkomsten

We heten u van harte welkom op een van de informatiebijeenkomsten:

PRIMAIR (BASIS)ONDERWIJS:

Informatiebijeenkomst op school. Onze teamleider(s) van het PO vertelt u over het basisonderwijs van DENISE. U krijgt ook de gelegenheid om vragen te stellen en om op onze (basis)school rond te kijken.  

 • woensdag 6 mrt 2024 - 15.00 uur aanmelden kan via deze LINK (dit is tevens de laatste dag om het voorkeursformulier in te leveren van de loting en matching)
 • woensdag 5 jun 2024 - 9.30 uur aanmelden kan via deze LINK

-------

VAN GROEP 8 NAAR GROEP 9 (brugklas): 

Wij hebben twee informatiemiddagen georganiseerd, de laatste was op 24 januari 2024. Helaas organiseren we geen nieuwe informatiesessies meer. 
In deze informatiefolder leest u meer over DENISE en over het IMYC programma (driejarige brugklas). 

--------

VOORTGEZET ONDERWIJS (voor leerlingen en ouders uit het buitenland)

ONLINE informatiesessie voor ouders en studenten uit het buitenland die interesse hebben in ons nieuwkomersprogramma en de vervolgmogelijkheden op DENISE. Tijdens de sessie wordt een presentatie gegeven over DENISE en de te volgen programma's en krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen. 
De informatiesessie is van 14.00 uur tot 15.00 uur op de volgende data:

< 4 jaar

4-12 jaar

12-18 jaar

Leerlingen jonger dan 4 jaar

Aanmelden bij DENISE voor leerlingen van jonger dan 4 jaar gaat via het Stedelijk Toelatingsbeleid. Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het registreren en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze. Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de Gemeente Amsterdam het voorkeursformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid.

Meer informatie over het toelatingsbeleid vindt u op de website van de Gemeente Amsterdam

Inleveren voorkeursformulier van het Stedelijk Toelatingsbeleid

 • kinderen geboren voor 1 september 2020: de aanmeldtermijn is verstreken, u kunt een e-mail sturen naar admin@denise.espritscholen.nl;
 • kinderen geboren tussen 1 september 2020 en 31 december 2020: voor 7 maart 2024;
 • kinderen geboren tussen 1 januari 2021 en 30 april 2021: voor 6 juni 2024;
 • kinderen geboren tussen 1 mei 2021 en 31 augustus 2021: voor 7 november 2024;
 • geboren na 31 augustus 2021: data worden later bekend gemaakt.

U kunt het voorkeursformulier voor de basisschool e-mailen naar admin@denise.espritscholen.nl.

Aansluitend aan de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, een plaatsing van alle aangemelde kinderen geautomatiseerd verricht. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats. Het doel is kinderen een plek te geven op de hoogst mogelijke school van voorkeur. Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst. Wanneer er op DENISE meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in de door u opgegeven volgorde van scholen. Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Wanneer uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen. Bij de plaatsing worden in volgorde de volgende voorrangsregels toegepast:

 1. Op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt, zit er een ouder broertje of zusje op de school van eerste voorkeur.
 2. Kinderen met DENISE op de eerste plaats buiten het postcodegebied hebben voorrang op leerlingen binnen het postcodegebied met DENISE op plaats 2 of lager.

Omdat DENISE een erg gewilde school is, adviseren wij u minimaal 5 scholen in te vullen op het formulier. 

Leerlingen tussen 4 en 12 jaar

In onze klassen in het basisonderwijs wordt tweetalig les gegevens, drie dagen in het Nederlands en twee dagen in het Engels. Het is fijn als uw kind een van de talen spreekt.
Om uw kind aan te melden voor ons basisonderwijs stuurt u een e-mail naar admin@denise.espritscholen.nl

Geef in de e-mail de volgende informatie:

 • naam en geboortedatum van uw kind;

 • op welke school en in welke groep zit uw kind nu of wanneer komt uw kind naar Nederland;

 • korte motivatie.

Wij zullen dan beoordelen of er plaats is in de groep waar uw kind past en u eventueel een plaats aanbieden op de wachtlijst. 
De meeste groepen zitten vol en de wachtlijst is lang. 

Leerlingen tussen 12 tot 18 jaar

 • DENISE heeft een driejarige brugklas (groep 9, 10 en 11);
 • we bieden VMBO-TL, HAVO en IB (International Baccalaureate) diplomaprogramma's;
 • het vak Nederlands is verplicht: als uw kind de Nederlandse taal nog niet volledig beheerst kan het wellicht instromen in één van onze taalklassen;
 • ons IB diplomaprogramma is volledig in het Engels, maar Nederlands is verplicht vak;
 • er is speciale aandacht voor nieuwkomers en leerlingen met een taalachterstand.

AANMELDEN NIEUWKOMERS 

Nieuwkomers starten in ons nieuwkomersprogramma met een tijdelijk programma, hun leeftijd is - bij aankomst in Nederland - tussen de 12 jaar en 17 jaar en 10 maanden. Gedurende deze periode leren ze de basis van de Nederlandse taal en worden het leerniveau en de leermogelijkheden bepaald. Op basis van deze uitkomsten worden ze dan geplaatst op het Mundus College (VMBO-B/K/TL en praktijkonderwijs) of op DENISE (vanaf VMBO-TL t/m IB).  De nieuwkomersgroep is gesitueerd aan de Van Hallstraat 621 in Amsterdam.

Als een student naar DENISE mag komen (het opleidingsniveau moet dat dus toelaten) zal er eerst gestart worden in een taalklas, daar volgen zij voornamelijk Nederlands als Tweede Taal om hen op B1-niveau (Europees referentieniveau) te krijgen. Als de Nederlandse taal voldoende op niveau is, kan er zo snel mogelijk binnen onze school doorgestroomd naar de reguliere tweetalige klassen of het Engelstalige IB onderwijs (met Nederlands als verplicht vak). 

Om aan te melden maakt u, zodra uw kind in Nederland is aangekomen, een afspraak met de leerlingenadministratie voor nieuwkomers van het Mundus College via telefoonnummer  +31 20 585 4854.

AANMELDEN GROEP 8 leerlingen (of taalleerlingen van PO naar VO ISK)

Voor de toelating van leerlingen die een overstap maken van groep 8 naar het voortgezet onderwijs, neemt DENISE deel aan het stedelijke plaatsingsbeleid van de Gemeente Amsterdam. Leerlingen die in groep 8 zitten kunnen zich aanmelden voor deelname aan de Centrale Loting & Matching. De huidige basisschool kan hier meer informatie over geven. Voor aanvullende informatie over het centrale lotingssysteem kunt u terecht op https://schoolkeuze020.nl/.

Van 20 t/m 31 maart is de centrale aanmeldingsperiode. Inschrijving via het ouderportaal van ELK is mogelijk nadat u het definitieve basisschooladvies binnen heeft, dit is uiterlijk 22 maart. Uitgebreide informatie over hoe de centrale aanmelding precies in zijn werk gaat vindt u op https://schoolkeuze020.nl/centrale-aanmeldingsperiode/

Op DENISE richten wij ons voornamelijk op onderwijs aan leerlingen van de leeftijd van 4 tot 18 jaar die nieuw zijn in Nederland of die een internationale (onderwijs)achtergrond hebben. Hierbij stellen wij eisen aan het niveau van de Engelse en Nederlandse taal.

AANMELDEN ZIJ-INSTROOM (en andere situaties)

Leerlingen die al in Nederland op een VO school zitten of de Nederlandse taal al beheersen (maar niet goed genoeg om naar gewoon Nederlandse VO school te gaan) vallen onder "zij-instroom". De plaatsen in de reguliere groepen zijn beperkt, omdat onze groepen over het algemeen vol zijn (max. 24 leerlingen). In de taalklassen is de kans op een plaats groter. Op basis van informatie van de vorige school en eventuele aanvullende testen die wij afnemen, bepalen we welke groep passend is en kijken we of er plaats is in die groep. 

Wij verwijzen u allereerst door naar onze admission policy, hierin vindt u welke voorwaarden er zijn om toegelaten te worden. Om te registreren (voor de wachtlijst) voor ons voortgezet onderwijs stuurt u een e-mail naar admin@denise.espritscholen.nl.

 • naam en geboortedatum van uw kind;
 • op welke school, opleiding en niveau zit uw kind nu;
 • korte motivatie.

Wij beoordelen dan of er mogelijkheden/plaatsen zijn en informeren u over eventuele vervolgstappen. 


Heeft u een vraag en vindt u uw antwoord niet op onze website? Stuur dan een e-mail naar admin@denise.espritscholen.nl. Uw vraag wordt zo snel mogelijk beantwoord.
Bezoek van de school en telefonisch contact kan alleen op afspraak.

Naar boven

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.