Driejarige brugklas / IMYC

.

Driejarige brugklas - Middle Years Curriculum

Het voortgezet onderwijs van DENISE begint bij groep 9. Daar gaan we door waar we bij groep 8 gebleven zijn. Tot en met groep 11 (onderbouw) blijven leerlingen van alle niveaus bij elkaar in de groep en volgen het IMYC - International Middle Years Curriculum.

Na groep 11 kunnen leerlingen kiezen of ze hun MAVO-TL- of HAVO-diploma bij ons willen halen of via groep 12 door gaan stromen naar het diplomaprogramma van het International Baccalaureate (Engelstalig VWO). Als Nederlandstalig VWO beter bij je toekomstplannen past, is het ook mogelijk de schoolcarriere voort te zetten op een reguliere Nederlandse school.

Ons Middle Years Curriculum is een curriculum voor leerlingen van 12-15 jaar gericht op een leerproces dat betrokkenheid bij en interesse in het leren behoudt en inspeelt op de specifieke behoeften van het zich ontwikkelende brein. Het IMYC wordt over de hele wereld op zowel particuliere als openbare scholen ingezet.

Informatie over aanmelden groep 9

Voor de toelating van leerlingen die een overstap maken van groep 8 naar het voortgezet onderwijs, neemt DENISE deel aan het stedelijke plaatsingsbeleid van de Gemeente Amsterdam. Leerlingen die in groep 8 zitten kunnen zich aanmelden voor deelname aan de Centrale Loting & Matching. De huidige basisschool kan hier meer informatie over geven. Voor aanvullende informatie over het centrale lotingssysteem kunt u terecht op https://schoolkeuze020.nl/ en op deze website vindt u ook informatie over de overstap naar het VO.

Op DENISE richten wij ons voornamelijk op onderwijs aan leerlingen van de leeftijd van 4 tot 18 jaar die nieuw zijn in Nederland of die een internationale (onderwijs)achtergrond hebben. Hierbij stellen wij eisen aan het niveau van de Engelse en Nederlandse taal. 
In onze informatiefolder leest u alles over DENISE en het IMYC programma. 

Aangezien de verwachting is dat er weinig plekken beschikbaar komen voor groep 9, hebben wij slechts twee informatiemiddagen voor geïnteresseerden. Deze vinden plaats op woensdag 13 december 2023 en op woensdag 24 januari 2024. Aanmelden voor een van de informatiebijeenkomsten kan via deze link

IMYC en het "Big Idea"

Zowel in het PO als onderbouw VO staan ieder leerjaar vijf Units van Big Ideas centraal; alle vakken werken vanuit het grote vraagstuk. Leren gebeurt aan de hand van 7 stappen uit de leercyclus. Dit omvat de ontwikkeling van basis vakkennis en -vaardigheden die leerlingen nodig hebben voor het functioneren in de maatschappij (algemene ontwikkeling), de doorstroom naar het voortgezet onderwijs en uiteindelijk het startklaar zijn voor een diploma programma. Leerlingen werken aan een gedegen kennisbasis en ontwikkelen vaardigheden die nodig zijn voor onderzoek, voor het presenteren en voor het gebruik van een reeks mediabeelden om het leerproces te presenteren. Bovendien is er in het programma aandacht voor persoonlijke vorming. Dat gebeurt door alle lessen heen en in het bijzonder tijdens de mentorles (iedere dag). Elke unit wordt afgesloten met een ‘Exit Point’. Tijdens het Exit Point worden de leerlingen gevraagd hun begrip van de opgedane leerstof te laten zien en wat het geleerde voor hen persoonlijk en in een echte wereldcontext betekent. Het plannen en produceren van deze activiteit biedt leerlingen de mogelijkheden om op een creatieve manier het leerresultaat te delen met medeleerlingen, ouders en leraren en tevens te reflecteren op hun eigen leerresultaat. Leren met en van elkaar zijn belangrijke onderdelen van het onderwijs op DENISE.

We hebben een presentatie gemaakt waarin alles over het IMYC en het "Big Idea" voor u is samengevat. 

Latere keuze van profiel en opleiding

In de afgelopen jaren is op DENISE een heterogeen tweetalig basis- en voortgezet onderwijs ontwikkeld, gebaseerd op het International Primary Curriculum (IPC) en International Middle Years Curriculum (IMYC). Daarbij past geen vroege selectie; leerlingen gaan na groep 8 verder met groep 9, 10 en 11 in ons voortgezet onderwijs. Tenzij wij er van overtuigd zijn dat VMBO-TL niet haalbaar is. Dit wordt in groep 6/7 al gesignaleerd, zodat ouders op tijd een andere school kunnen kiezen.

In de onderbouw van ons voortgezet onderwijs zitten leerlingen die perspectief hebben op de start van een VMBO-TL-, HAVO- of VWO-diploma programma. Differentiatie in het leerproces van leerlingen op hun eigen niveau is essentieel in deze klassen. Leraren bestesen daar tijd en aandacht aan. In groep 11 (of de afgeleide groep 15, 16 en 17) doen ze toelating voor een van de diplomaprogramma's en kunnen zij dus - binnen hun mogelijkheden en ambities - kiezen voor Nederlands- of Engelstalig onderwijs. Wij geloven dat dit het meest inclusieve onderwijssysteem is voor deze specifieke doelgroep, dat bijdraagt aan het verminderen van kansenongelijkheid..

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.