Over DENISE

Breed internationaal onderwijs voor iedereen

Missie en visie

De Nieuwe Internationale School van Esprit (DENISE) biedt algemeen toegankelijk internationaal onderwijs vanuit de realiteit van nu en de collectieve verantwoordelijkheid voor de toekomst van de wereld waarin wij leven. 

DENISE wil dit bereiken door het aanbieden van breed internationaal onderwijs en een goede basis voor het opgroeien in de Nederlandse samenleving. De school maakt hierbij gebruik van vijf programma’s, zodat elke leerling vanuit de eigen achtergrond op maat bediend kan worden en zelf de keuzes kan maken voor de eigen ontwikkeling. Naast de academische leerdoelen legt DENISE ook grote nadruk op de individuele ontwikkeling van iedere leerling door het stellen van persoonlijke leerdoelen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan ontwikkeling van kwaliteiten als bedachtzaamheid, veerkracht, aanpassingsvermogen en internationaal bewustzijn. De school is een plaats waar ouders actief deelnemen en helpen aan het vormgeven van het internationale profiel van de school als gemeenschap.

We zijn een school voor leerlingen van alle nationaliteiten die onze doelstellingen onderschrijven. Veel van onze leerlingen komen rechtstreeks uit het buitenland en leren bij ons Nederlands. De leerroute hangt af van de leeftijd en de onderwijsachtergrond van iedere individuele leerling.

Ons onderwijsconcept biedt een context waarin de leerling iedere dag een grote diversiteit aan leerlingen, leraren en ondersteuners ontmoet. Dat is een belangrijk onderdeel van onze missie en visie en uitgewerkt in ons schoolplan 2021-2025:

Onze missie tot 2025 is flexibele onderwijspaden creëren en een diversiteit aan inhoud bieden waardoor leerlingen ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen, wat hen raakt, wat ze durven, wat ze leren van/door de ander, wat hen motiveert en een diploma behalen dat het beste past bij hun ambitie en capaciteit.

De punten die dit vormgeven in onze visie:

 1. Kernwaarden: Op DENISE geven we leren vorm door te focussen op verantwoordelijkheid, verbondenheid en ruimdenkendheid.

 2. Leren in en van een superdiverse community: Leerlingen uit de hele wereld zijn welkom bij ons en we leren van en met elkaar. We werken samen en proberen de wereld te begrijpen vanuit meerdere perspectieven.

 3. Perspectief: We werken met doorlopende leerlijnen voor leerlingen van 4 tot 18 jaar. Alle medewerkers van DENISE zorgen voor een soepele start voor alle leerlingen die in een nieuwe klas komen. We vinden het belangrijk om voor de leerling steeds een perspectief te creëren dat motiveert.

 4. Taalverwerving is uitgangspunt: Leerlingen leren in het Nederlands en Engels. Daarnaast zetten zij hun moedertalen in als voorbereiding op een Engelstalig of Nederlandstalig diploma programma.

 5. Differentiatie naar leeftijd en niveaus: Leerlingen zitten in heterogene klassen tot leerjaar 3. We gebruiken beoordelingstaken als instrument om van te leren en er is ruimte/tijd voor (sociaal-emotionele) groei van de leerling.

 6. Gezamenlijke duurzame toekomst: We willen onze leerlingen kennis en bewustzijn bijbrengen over duurzaamheid van zichzelf, de school, de omgeving en de wereld.

Onze missie en visie komen samen in ons motto: “Vooruitgang door te weten waar je vandaan komt”.

 

Intercultureel bewustzijn

Onze ambitie is om onze leerlingen voor te bereiden op een internationaal leven, waarin zij een actieve rol als wereldburgers kunnen nemen. Om deze doelen te bereiken besteden wij ruim aandacht aan bepaalde vaardigheden en competenties. Het programma bouwt voort op de ‘International Goals’ en de ‘persoonlijke doelen’ van het IPC en IMYC. De leerdoelen worden bereikt in de lessen. Het IPC/IMYC heeft de volgende internationale doelen geformuleerd:

 • Kennis en begrip van de eigen nationale cultuur. Internationaal is zowel nationaal en internationaal.
 • Besef en begrip van de onderlinge afhankelijkheid en onafhankelijkheid tussen de volkeren.
 • Besef en begrip van de onderlinge afhankelijkheid van en de onafhankelijkheid tussen landen.
 • Bewustwording en inzicht krijgen in de belangrijke overeenkomsten tussen de volkeren en landen van de wereld.
 • Ontwikkelen van het vermogen om te gaan met mensen die anders zijn dan wij zelf.

Het IPC/IMYC heeft ook persoonlijke doelen geformuleerd. Deze doelen richten zich op individuele kwaliteiten en eigenschappen die wij essentieel vinden voor kinderen in de 21e eeuw. Ze helpen kinderen om vaardigheden te ontwikkelen die hen in staat stellen om comfortabel te reageren op de voortdurend veranderende context van hun leven. De persoonlijke doelen zijn onderzoek, veerkracht, ethiek, communicatie, bedachtzaamheid, samenwerking, respect en aanpassingsvermogen.

 • Ruime kennis van een verschillende opvattingen, culturen en tradities .
 • In staat zijn om verschillende standpunten, culturen en tradities van andere mensen te respecteren.
 • In staat zijn om te gaan met onbekende situaties.
 • In staat zijn om taken met vertrouwen te benaderen.
 • In staat om nieuwe rollen, ideeën en strategieën te ontwikkelen en verkennen.
 • In staat zijn om te bewegen tussen conventionele en meer flexibele vormen van denken.
 • In staat zijn om te functioneren in verschillende situaties. 

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.