Onze informatie

.

Onze informatie

In een gemeenschap waar jonge mensen en volwassenen dagelijks intensief met elkaar leren en samenwerken gebeurt van alles. Onze leerlingen ontwikkelen zich
voortdurend en in hoog tempo. Dat proces willen we als school en ouders zo goed mogelijk volgen en positief be├»nvloeden. Nauwe samenwerking en goede informatievoorziening tussen de school en ouders zijn daarbij van doorslaggevend belang.
Hierboven een overzicht van de informatie die u op de website kunt vinden.

Verder informeren wij onze ouders en leerlingen als volgt:
- ongeveer eens in de twee weken ontvangen alle ouders van school een parent letter met actuele informatie over de school en het programma;
- een e-mail bij incidentele gebeurtenissen als spreekavond, werkweek, vakexcursie, afwijken van de normale gang van zaken, etc.;
- een website waarop algemene en praktische informatie te vinden is;
- eens in de zes weken is er een koffie-ochtend voor PO-ouders waar ouders met elkaar en met de schoolleiding in gesprek kunnen over allerhande onderwerpen.

En natuurlijk:
- neemt de groepsleerkracht of mentor contact op met ouders over aangelegenheden rond het algemene welzijn van een leerling, resultaten en aanwezigheid;
- communiceert de schoolleiding met ouders over bijzondere gebeurtenissen. 

The Growing Up Tree

In de foyer van DENISE staat op de muur de Growing Up Tree, waarvan de handafdrukken van onze leerlingen de bladeren vormen. Deze DENISE boom verbindt iedereen op onze school met elkaar. Op 5 Oktober 2020 is de groei van de ze boom gestart, een geweldig initiatief van de Student Council. Het toont de diversiteit van onze DENISE-gemeenschap. De boom is een levend project: iedere keer komen er handafdrukken bij door de komst van nieuwe leerlingen. 

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.